نوجوان

در دسته بندی محصولات به رنج سنی ۱۰ تا ۱۵ سال نوجوان گفته میشود.