نوزادی

در دسته بندی محصولات به رنج سنی ۰ تا ۳ سال نوزادی گفته میشود.