بچه‌گانه

در دسته بندی محصولات به رنج سنی ۳ تا ۱۰ سال بچه‌گانه گفته میشود.